31.3.10

Joi 1 aprilie, cenaclul online nu va fi o păcăleală

Dacă săptămîna trecută am discutat despre piesa lui Valentin Eleazar, un foarte tînăr dramaturg fără blog, de data asta vom avea în mijlocul nostru doi bloggeri-prozatori: Valive, al cărei text îl găsiţi chiar pe blogul ei şi Augustin Rădescu, al cărui text îl puteţi citi aici. iar mîine seară, la ora 22, ne întîlnim la cenaclu, pe blogul Luciei Verona.

Augustin Rădescu
POVESTE CU UN ARICI

E nebună! Nebună, nebună!

Nu ştiu dacă într-adevăr am rostit cuvintele astea, sau poate doar le-am gîndit. Oricum, nu se mai aude altceva în infernul ăsta: doar valurile enorme care se zdrobesc de stînci cu un bubuit adînc, rotund rostogolit, şi vîntul care şuieră rece, duşmănos.

Un pescăruş cu aripi parcă zdrenţuite de descătuşarea surdă a stihiei fuge din calea furtunii cu strigăte stridente, ascuţite.

Vîntul ridică nisipul plajei pustii şi-l înşurubează în vîrtejuri fără început şi sfîrşit.

Lumina se cerne zgîrcită, murdară, printre norii cenuşii care aleargă nebuneşte pe un cer mohorît şi parcă trist.

În capătul digului, pe bolovanul imens care primeşte,ca un pinten de corabie, toată furia valurilor, se zăreşte o rochie albă care-mi atrage privirile ca un magnet.

Prezenţa ei acolo, acum, în toiul furtunii dezlănţuite mi se pare atît de absurdă, atît de ilogică, încît mă întreb dacă nu cumva visez. Simt că nu pot rămîne un simplu spectator.

Clătinîndu-mă sub rafalele nemiloase de vînt, păşesc pe dig. Nu-mi pot dezlipi privirea de făptura ireală ce se desenează clar pe cenuşiul zării, in rochia ei albă.

Mă apropii. O strig. Zadarnic, zgomotul valurilor e, pe măsură ce mă apropii, tot mai puternic.

Ajung la doi paşi de ea. Strig din nou.

Degeaba. Fata priveşte undeva, spre larg. Puzderia de stropi în care se sparge fiecare val cade asupra ei ca o ploaie deasă şi grea. E udă pînă la piele. Părul ei negru, în care lucesc stropi mari de apă, i s-a lipit de gîtul frumos şi gol, şi de umerii rotunzi şi mici, bronzaţi pînă peste poate.

"E nebună!"

De data asta sînt convins că am rostit cuvintele astea, fiindcă le-am şi auzit, într-un scurt moment de acalmie.

Ea însă nu le-a auzit. Priveşte mai departe în zare, cu mîinile încrucişate peste genunchi.

Simt crescînd în mine o furie absurdă. Împotriva cui? O fi, poate, furia furtunii care s-a înşurubat adînc în mine, în creier şi-n fiecare mădular.

Urc cu greu bolovanul alunecos, acoperit cu alge ude. Iată-mă lîngă ea.

Tresare. Îşi întoarce spre mine chipul. O privesc în ochii mari, încercănaţi, ce înoată în lacrimi, şi mă simt, deodată, părtaş la toate fărădelegile trecute, prezente şi viitoare, ale întregii lumi.

Îi privesc cutele de pe frunte şi ridurile fine din jurul ochilor, buzele vineţii muşcate cu sălbăticie, pînă la sînge, şi firele albe de la tîmple şi mă întreb ce alte furtuni, cu mult mai aprige decît asta, i-au furat tinereţea.

Pe chipul ei nu citesc nici surpriză, nici enervare, nimic altceva decît tristeţe, o tristeţe mai adîncă decît hăul lichid din faţa noastră.

Simt că trebuie să fac ceva, orice. Şi asta repede!

Îi cuprind umerii.

Se scutură sălbatic şi sîntem gata să cădem amîndoi. Mă priveşte intens, sfredelitor, şi pare acum, deodată, alta. Fiecare părticică din ea emană ură, o ură primitivă, ancestrală.

- Ce vrei? Ce MAI vrei? - îmi şuieră în urechi glasul ei pătimaş. Nu te-am chemat! Ce vrei? Ce mai vrei? De ce-ai venit?

Simt, în chip bizar, că, în mine, ea urăşte acum o lume ... şi-un bărbat. Un ALT bărbat. Şi, nu ştiu de ce, sînt hotărît să plătesc! Să răscumpăr ... Ca şi cum m-aş simţi vinovat... Ca şi cum m-aş simţi ... celălalt!

O prind de braţ. Se smulge din nou. Pumnii ei mici, strînşi cu furie, mă izbesc ca o ploaie de primăvară, fără alegere: în umăr, în obraz, în piept. Simt în gură gustul sîngelui; buza mi-e plesnită, obrazul îmi arde.

Zîmbesc, fără să vreau: fata asta nu glumeşte!

Nu glumesc nici eu! Şi simt cum, încet încet, mă invadează o linişte cosmică. Mă simt acum ca Dunărea: lin, molcom, dar implacabil.

O ridic în braţe: e uşoară ca fulgul. Ea continuă să mă lovească, dar nu mai simt loviturile ei. Cobor de pe stîncă atent, cu preţioasa povară în braţe. Pornesc, de-a lungul digului, spre plajă. Simt în piept o căldură ciudată inundîndu-mă.

Ajung pe plajă. O aşez cu grijă pe nisip. Se ridică brusc. Încearcă să fugă. O prind de mînă. Se smuceşte. Îmi şuieră în urechi:

- Bestie!

Simt, ştiu că ea vorbeşte acum cu EL. Cu CELALALT. PRIMESC JOCUL!

Îi prind capul între mîini şi o silesc să mă privească în ochi:

- Mă urăşti prea tare ca să nu-nţeleg că mă iubeşti! - îi şoptesc apăsat.

Îi apăs uşor tîmplele cu podul palmelor şi simt cum, încet încet, trupul ei se destinde, şi-i văd fruntea descreţindu-se. Mă priveşte furişat, printre pleoapele întredeschise, şi-mi răspunde:

- Poate că te iubesc prea tare ca să nu te urăsc!

- Atunci, vino!- îi spun, pornind, cu ea de mînă, spre cort.

Mă urmează fără împotrivire. Cînd ajungem, are un mic moment de şovăială.

- Intră! - rostesc cu glas hotărît.

Şi-n clipa asta, se întîmplă ceva. Cîteva clipe nu realizăm, nici eu, nici ea, ce. Ne privim miraţi. Apoi înţelegem.

S-a înstăpînit o linişte ciudată. Vîntul s-a oprit cu totul. Valurile sînt acum mici, cuminţi şi rotunde. Ca şi cum, acţionînd o uriaşă scenă turnantă, cineva ar fi schimbat instantaneu decorul. Mă uit mirat în jur şi parcă nu-mi vine să cred că zbuciumul nebun de adineauri a dispărut fără urmă. Privesc din nou spre ea şi tresar. Privesc şi iar privesc, şi-mi pare că sînt victima unei mistificări.

Fiinţa din faţa mea pare acum alta, cu totul alta. Ochii senini şi zîmbitori, fără urmă de cearcăne, părul mai negru decît tot ce-am văzut pe lumea asta, buzele senzuale, obrazul neted şi proaspăt, toate contrazic flagrant ceea ce-am văzut, sau poate crezusem că văd, acolo, pe bolovanul din capătul digului.

Dar ceea ce mă frapează cel mai mult este lănţişorul de argint pe care-l zăresc la gîtul ei şi pe care, aş fi în stare să jur, acolo, pe dig, nu-l avea.

Şi, prin nu ştiu ce mecanism ciudat al gîndirii mele alambicate, mi se năzare că de lănţişor atîrnă acolo, în adîncitura tulburătoare dintre sînii ei ca de fecioară, un medalion filigranat, cu o montură ciudată în care irizează, tainic, un mic safir.

- Dumnezeule, chiar am luat-o razna! - îmi spun în gînd, şi-i fac semn să intre în cort.

Intră, dar după doar cîteva clipe, aud un ţipăt mic şi-o văd ieşind, speriată. Se cuibăreşte la pieptul meu, căutînd, parcă, ocrotire, şi-mi spune, arătînd spre cort:

- Acolo, înăuntru ... e ceva! Mişcă ceva!

Zîmbesc, neîncrezător. Intru în cort, trăgînd-o după mine. Aprind lanterna şi ...

Într-un ungher al cortului, tolănit comod pe nişte haine de-ale mele, s-a cuibărit un arici.

Vizibil deranjat de lumina prea puternică pentru el, ne priveşte cu ochii lui rotunzi şi negri, ca de mărgea, clipind des. Adulmecă nehotărît în stînga şi-n dreapta, încreţindu-şi boticul prelung şi sur; apoi, lămurindu-se că aici nu mai e de el, evadează pe sub marginea cortului, spre un loc mai liniştit.

Zîmbesc. Ce poveste ciudată! Aici, pe malul mării, eu, o fată nebună şi un arici ... nearici. Şi, deodată, tresar: povestea asta îmi aminteşte de o alta, petrecută tot aici, pe malul mării, cîndva... Un băiat, o fată şi-un arici... Dar nu, nu vreau să-mi mai amintesc povestea aia, care se termina bine doar pentru arici...

Ridic "uşa" cortului, ca să avem mai multă lumină, şi mă apuc să cotrobăi prin lucrurile mele aflate, ca de obicei, într-o dezordine perfectă. Într-un tîrziu, reuşesc să descopăr un prosop pe care i-l întind fetei, apoi un tricou şi nişte pantaloni.

-Schimbă-te! O să răceşti! Eşti udă leoarcă.

Ezită. Într-un tîrziu înţeleg. Ies din cort şi-mi aprind o ţigară. Carpaţi fără. Privesc din nou în jur şi parcă nu-mi vine să cred că din tot zbuciumul nebun de adineauri n-a mai rămas nici urmă. Totul şi-a reintrat în matcă. Chiar şi eu!

După cîteva clipe, apare şi ea. O privesc şi, fără să vreau, zîmbesc. Îi stă grozav în hainele mele prea mari şi care stau pe ea strîmb. Şi recunosc, în sinea mea, că-mi face bine s-o privesc.

Zîmbeşte şi ea. Un zîmbet tainic şi fugar, aninat o clipă în colţul gurii.

Trag adînc fumul în piept. Ea se aşează pe nisip, cu picioarele strînse sub ea şi mă priveşte cu un aer de geambaş multumit.

- Ştii, îmi place cum fumezi! - îmi spune ea. Arăţi a om care nu face niciodată lucrurile pe jumătate.

Oare vorbeşte serios? Îi întind, fără să-mi fi cerut, pachetul de ţigări. Ia una, o aprinde şi trage cu teamă un fum. Se îneacă, tuşeşte şi aruncă ţigara.

O privesc lung, nesăţios. Şi, deodată, am revelaţia faptului că o cunosc de undeva, din timpuri imemoriale, parcă dintr-o altă viaţă. Caut cu înfrigurare, cu disperare chiar, în memorie, dar nimic nu se leagă. Şi totuşi o cunosc cumplit de bine. Dar de unde oare?

Pregătesc cele trebuincioase pentru ceai. Se aşterne o tăcere grea, nefirească, încărcată de întrebări nerostite.

Privim amîndoi spre largul potolit, parcă pentru a afla acolo un răspuns. Deşi, fără îndoială, răspunsul e mult mai aproape. Probabil chiar aici, pe plajă.

Deodată, ea rupe tăcerea:

- Îţi mulţumesc!

- Pentru ce?

- Pentru ceea ce-ai făcut pentru mine!

- Stai liniştită, n-am făcut-o pentru tine! Şi nici pentru mine. De fapt, nici nu ştiu de ce-am făcut-o. Şi nici nu ştiu ce-am făcut ... Dar, la urma urmei, ce naiba căutai acolo?

- Poate că ... te aşteptam.

- Bine, dar... Puteai să mori!

- Puteam să mor? Puteam?! Cînd poţi să trăieşti, ai putea să poţi să mori?!

Ei bine, eu voiam să aflu! Să ştiu ce pot şi ce nu!

- Tare grăbită mai eşti. Vrei să afli, într-o zi, lucruri pe care alţii le învaţă într-o viaţă întreagă. Ia-o încet, ai tot timpul. La cei ... - o privesc lung - 20 de ani ai tăi ...

- De ce te miri? Poate că n-am timp. Poate că nu prea mai am. Şi de unde ştii că nu sînt mai bătrînă decît tine, chiar dacă pari a avea vreo ... 35?

- Ai ghicit!- recunosc, putin surprins. Îi împlinesc în septembrie. Dar nu înţeleg ...

- Ei bine, dac-am număra doar clipele trăite cu adevărat, doar clipele de fericire, aş putea, foarte bine, să fiu mai "în vîrstă" decît tine, nu-i aşa? Oricum, ăsta cred că ar fi un criteriu mult mai corect pentru a măsura vîrsta oamenilor.

- Poate că ai dreptate, dar tot nu înţeleg cum ai ajuns să te întrebi dacă mai poţi trăi ...

Se posomorăşte brusc. Colţurile gurii îi cad într-un zîmbet amar.

- O să afli ... după ce bem ceaiul. Fierbe? - întreabă ea, arătînd spre micul meu aragaz de voiaj, pe care am pus la fiert un ibric cu apă.

- Încă nu, mai are puţin ... - îi răspund, cu gîndul aiurea.

- Mă-ntorc imediat! - spune, ridicîndu-se şi îndepărtîndu-se în grabă.

Sînt tentat să mă întreb dacă se va mai întoarce, dar simt că n-ar avea niciun rost să mai adaug, la noianul de întrebări de pînă acum, încă una. Mai ales că prima şi cea mai importantă dintre ele îmi pare sortită să rămînă, pe veci, fără răspuns: de unde o cunosc?

Îmi rămîne o singură speranţă: că după ce vom bea ceaiul ...

Apare cînd mă aşteptam mai puţin, cu o floare purpurie de brusture în păru-i negru, despletit, care acoperă în întregime umerii minunaţi pe care-i zărisem acolo, pe dig. În palma făcută căuş aduce cîteva inflorescenţe de ciulin, scaiete sau cine mai ştie ce ...

Păşeşte tainic, parcă dansînd, parcă îndeplinind un ritual păgîn şi, pînă să mă dezmeticesc, aruncă inflorescenţele în apa clocotită. Apoi, ia ibricul de pe foc şi se retrage cu el 3 paşi. Îl aşează în nisip şi, întinzînd mîinile deasupra lui, murmură ceva doar de ea auzit.

Îmi spun, în sinea mea, că nu trebuie să mă mai mir de nimic dar, după doar o clipă, rămîn interzis: Ea îşi desface încet lănţişorul de la gît şi-l ridică, preţ de cîteva clipe, deasupra capului.

Şi, Dumnezeule, sînt nevoit să recunosc că tot ceea ce mi se năzărise ÎNAINTE de a-l vedea, e riguros adevărat: medalionul, filigranul, safirul, totul este exact aşa cum mă aşteptasem să fie.

Îmi surprinde privirea mirată şi surîde fugar. Apoi, cu un gest brusc, aruncă lănţişorul, cu medalion cu tot, în ibricul cu ceai. Mă priveşte, parcă poznaş, şi mă anunţă cu voce melodioasă:

- Ceaiul e gata! Eşti invitatul meu.

Toarnă ceai în două căniţe mici de aluminiu pe care le pregătisem în lipsa ei. Ia una cu amîndouă mîinile, ascunzînd-o în palme. Soarbe cu înghiţituri mici şi grăbite.

Doamne, cum o fi putînd să-l bea aşa fierbinte?

Eu am uitat de ceai. O privesc, şi asta mi se pare de-ajuns să mă poată face să uit orice.

O privesc, o ascult, o respir. Şi-mi pare că miroase a fragă, a fîn cosit şi a iubire.

Se ridică încet.

- Şi-acum, plec! - şopteşte ea, parcă trist. Trebuie să plec.

Mă simt jefuit la drumul mare.

- Cum adică? Cum să pleci?

- Aşa! Plec şi gata! Tu n-ai plecat niciodată?

Întrebarea ei îmi sfredeleşte creierul, şi inima, reverberîndu-se în mine la nesfîrşit. Eu n-am plecat niciodată? Chiar niciodată?

Simt un gust amar în gură şi, parcă, o gheară de oţel îmi strînge stomacul.

"Ba da, am plecat!"- îi răspund în gînd. Au trecut veşnicii de-atunci, dar asta nu se poate uita. Niciodată! Rămîn cîteva clipe cu capul între mîini.

Apoi ridic, încet, privirea spre ea. E iarăşi îmbrăcată în rochia ei albă, încă jilavă.

Aşadar, va pleca. Simt că n-am nicio putere, şi n-am niciun drept s-o opresc.

Mîna ei mică rătăceşte cîteva clipe prin părul meu aspru şi rebel.

- Rămîi cu bine! - îmi şopteşte.

Se-ndepărtează încet, cu paşi mici.

- Hei, stai! - strig în urma ei. Ai uitat să-mi spui...

- Nu ţi-ai băut ceaiul ...- aud, ca un ecou.

E departe, tot mai departe. Imaginea ei e acum estompată, tulbure, neclară. Ca şi cum ochii mi-ar înota în lacrimi. Dar nu-i adevărat. N-are de ce să fie adevărat! La urma urmei, nici nu ştiu cine e. Şi rămîn aşa, privind în urma ei, pînă cînd nu se mai zăreşte.

Brusc, îmi amintesc de arici şi mă-nveselesc pentru o clipă. Apoi, mă-ncrunt: Cum oare s-o fi hotărît să intre în cort? Ariciul e un animal ursuz şi temător, căruia îi place să fie singur, să fie lăsat în pace. Şi-atunci?

Dau din mînă a lehamite. Ce mai contează? Treaba lui!

Dar ea? Nici măcar n-am întrebat-o cum o cheamă, chit că, sînt convins, oricum nu mi-ar fi spus.

Şi, deodată, îmi amintesc ultimele ei cuvinte:

"Nu ţi-ai băut ceaiul..."

Sorb, cu teamă parcă, din cana cu ceai. Pînă la fund. Parcă aştept să se întîmple o minune. Nu se întîmplă nimic.

Pentru o clipă, îmi vine să rîd de mine. Dar nu vreau să rîd. Vreau să mai cred. Vreau să mai sper.

"Poate a mai rămas un pic de ceai în ibric" - îmi trece prin cap.

Constat însă, dezamăgit, că n-a mai rămas nimic. Şi, deodată, mă simt electrocutat. Privesc din nou în ibric. Nu, n-a mai rămas CHIAR nimic.

Mi se pune un nod în gît. Şi medalionul?

Se-ntîmplă, în ultima vreme, prea multe lucruri pe care nu le pot înţelege. Simt însă că nu mai am ce căuta pe plaja asta pustie. Şi dacă vreau nişte răspunsuri, ele se află în altă parte.

M-apuc să strîng cortul. Zăresc urmele ariciului, care se pierd spre tufele de ciulini. Zîmbesc. Probabil că şi pentru el, prea multe lucruri au rămas de neînţeles.

Iată-mă cu tot calabalîcul în spinare. Pornesc spre maşina pe care am lăsat-o cîteva sute de metri mai încolo, sub un copac bătrîn.

Gîndurile îmi roiesc prin cap ca nişte viespi furioase. De ce am lăsat-o să plece? Fără măcar să-mi spună ...

"Nici nu ţi-ai băut ceaiul" - îmi răsună, din nou, în urechi, ultimele ei cuvinte. Încerc să pătrund, pînă la capăt, sensul cuvintelor ei.

Ei bine, ceaiul l-am băut. Cu tot cu medalion, s-ar zice ... Un medalion pe care, bizar, îl cunoşteam înainte de-al vedea prima dată!

Iată-mă ajuns la maşină. Îndes, cu năduf parcă, lucrurile în portbagaj. Mă sui la volan. Răsucesc cheia în contact. "Înainte de a-l vedea ..."

Dar dacă ... Îmi prind tîmplele în palme. Dar dacă l-am mai văzut, cîndva?

În mintea mea mijeşte o geană de lumină. Dar, dacă l-am mai văzut, atunci nu poate fi decît ... acela pe care eu, atunci, la plecare ... Atunci, cînd cu ariciul ... Cînd cu fata ...

În faţa ochilor am imaginea fetei cu părul negru, fluturînd în vînt. Un păr aşa de negru n-am mai văzut vreodată. Deşi ...

Tresar. Ba da, am mai văzut, dar unde, Doamne?

Simt un cerc de fier strîngîndu-mi fruntea şi tîmplele. Unde? Unde?

Şi, deodată, în sfîrşit, în mintea mea se face lumină!

xxxxx

S-a făcut, demult, întuneric. Farurile spintecă, îndărătnice, noaptea clisoasă. Nu e nevoie să privesc la kilometraj ca să îmi dau seama că n-am mai mult de 50 la oră. Nu mă grăbesc. Nu mă mai grăbesc.

Trag cu coada ochiului la ceas. E trecut de două. Încotro sa mă-ndrept? Pe cine să-ntreb? Unde s-o mai caut?

Şi, poate că, de fapt, am visat. Sau poate că-s nebun. Cine poate şti?

Nemulţumit, dau un bobîrnac maimuţoiului atîrnat de oglindă. Acesta incepe să valseze nebuneşte dar, după doar cîteva clipe, se domoleşte.

- Ţi-e somn, urîtule?- îl apostrofez cu năduf.

Mie, însă, nu mi-e somn. Mă uit din nou la ceas. Două şi jumătate. Unde să mă duc? Ce să fac?

Mă hotărăsc. Mai merg un pic spre Constanţa şi, apoi, mă întorc la Mangalia. Poate pînă atunci mă ajunge şi somnul….

Tresar şi virez scurt. O mogîldeaţă cenuşie tocmai a traversat drumul.

- Un arici! – exclam, brusc înveselit. Ia te uită, nici el n-are somn!

Apoi, la fel de brusc, mă întristez. Ariciul acesta îmi aminteşte de o poveste veche, din vremea tinereţii. O poveste petrecută tot aici, pe malul mării. Eu, un arici … şi o fată. Mă scutur, fără să vreau, încercînd, instinctiv, să alung amintirea. Povestea se sfîrşea bine doar pentru arici!

Apăs, nervos, acceleraţia. Cu un fluierat uşor, maşina înghite kilometru după kilometru.

Abia cînd intru în Eforie Sud realizez că, de fapt, n-are nici un rost să gonesc. De parcă aş fugi de cineva. Sau de ceva…

Reduc viteza şi îmi aprind o ţigară.. Constat cu nemulţumire că pachetul de Kent e aproape gol.

- Fumezi cam mult!- mă apostrofez singur, cu glas tare.

Din sens opus se apropie o maşină.

- Alt plimbăreţ! - gîndesc. Cînd se apropie, claxonez scurt, în semn de salut. Îmi răspunde la fel.

Trece val vîrtej pe lîngă mine. Am timp doar să desluşesc un superb Mercedes alb. Îl conduc, puţin invidios, cu privirea. Faină maşină!

După doar cîteva clipe, în conul de lumină al farurilor apare o siluetă, gesticulînd nedefinit. Încetinesc. Cînd ajung în dreptul ei, opresc. Deschid portiera.

O fată de vreo 23 de ani, într-o rochie înflorată şi suficient de scurtă ca să nu ascundă deloc nişte picioare superbe, se suie cu nonşalanţă lîngă mine.

- Bună, dragă! - mă salută cu voce catifelată.

Ambalez.

- Încotro, dragă? – încerc s-o imit.

- Unde vrei tu!

Pornesc. Hm!! Iată că nu mai sunt singur! O privesc cu coada ochiului.

Stă picior peste picior, conştientă de farmecele cu care a înzestrat-o natura. Iar rochia ei scurtă devine, parcă, nu ştiu prin ce mijloace, tot mai scurtă.

Pasăre de noapte – gîndesc. Vechea poveste: un local, un hotel… Numai că, în noaptea asta, nu ştiu cum naiba dar scenariul nu mi se potriveşte. Începe să-mi pară rău c-am oprit.

- Singur? – întreabă, stupid, cu voce afectată.

„Singur” – răspund în gînd. „Şi, cu tine sau fără tine, la fel de singur.”

Privesc, rigid, înainte. Fata se foieşte, indispusă că nu mă arăt ceva mai interesat de persoana ei.

Zăresc, pe marginea drumului, o pereche. Merg în aceeaşi direcţie.

Încetinesc. Cînd ajung în dreptul lor, opresc. Fără o vorbă, deschid portiera din spate.

Se urcă bucuroşi.

- Mulţumim frumos! – spun amîndoi deodată.

Pornesc. Îi privesc prin oglindă. Sunt amîndoi foarte tineri, abia dacă au 20 de ani.

- Încotro? – întreb, înveselit. Acum chiar că nu mă mai simt singur.

Ea îl priveşte pe el. El schiţează un gest foarte vag cu mîna.

Am înţeles! Alţi somnambuli!

După doar cîteva minute, intrăm în Eforie Nord. De undeva, din dreapta, se aude o muzică domoală.

Tînărul îşi drege timid glasul, apoi mă înştiinţează:

- Noi coborîm aici. Mulţumim mult!

Zîmbesc.Doi copilandri, plecaţi aiurea, după miezul nopţii. Încotro? Oriunde e muzică. Oriunde e dans.

Şi eu, care mă tot întrebam, fără să găsesc răspuns. Încotro?

Au dreptate, copiii ăştia!

Dar , oare, eu sunt chiar aşa bătrîn? Bine, dar abia am împlinit 35 de ani.

Vom vedea – scrîşnesc printre dinţi, parcă ameninţînd pe cineva.

Încetinesc, căutînd să ghicesc direcţia din care vine muzica. Virez curînd la dreapta şi, după vreo 30 de metri, iată-ne la destinaţie. În faţă, o firmă luminoasă ne aduce la cunoştinţă că am ajuns la Potcoava de Aur.

Mă crispez brusc. Mi-am amintit că am mai fost aici, cîndva, demult. În povestea aia cu ariciul. Cu ariciul şi cu fata.

Coborîm. Fata cu rochie scurtă se lipeşte de mine şi mă ia de braţ.

- Îi cunoşti? – mă întreabă, privind spre cei doi.

Probabil, o deranjează prezenţa lor. Pe mine, însă, începe să mă deranjeze prezenţa ei.

- Da, îi cunosc! – răspund sec, şi am senzaţia ciudată că nu mint deloc. Cei doi mi se par, cu adevărat, foarte cunoscuţi. Chiar dacă nu realizez de ce, sau de unde.

Intrăm. În mijlocul unei săli rotunde, un bar cochet, înconjurat de o estradă în formă de potcoavă. Programul de cabaret s-a terminat demult.

În spatele potcoavei, pe o scenă joasă şi discretă, o trupă de puştani cîntă pentru puţinii care au "supravieţuit" orei înaintate. E aproape 3.

Cei doi tineri cu care am venit se aşază la masă. La cea alăturată mă aşez eu, împreună cu „achiziţia” de care nu ştiu cum să fac să scap.

Apare, ca prin farmec, ospătarul. Firesc, la ora asta, clienţii sunt preţioşi. E-adevărat, nu toţi. Cel puţin, nu tinerii mei vecini, care comandă doar o cafea. Probabil, nu cu banii stau cel mai bine. Ce să-i faci? La vîrsta lor …

Brusc, îmi amintesc că tot o cafea am comandat şi eu, atunci… Cînd cu ariciul … Cînd cu fata …

Comand un coniac. 7 stele. Vecina mea de masă mă priveşte lung, întrebător.

- Pentru domnişoara, o limonadă!

Domnişoara se ridică, mă priveşte vexată şi pleacă, legănîndu-şi, nu tocmai paşnic, poşetuţa şi aruncîndu-mi printre dinţi cîteva vorbe, dintre care reuşesc să înţeleg doar bădăran şi nesimţit.

"Bădăranul şi nesimţitul" oftează uşurat, mulţumit că a scăpat aşa uşor.

Între timp, luîndu-şi inima în dinţi, cei doi tineri se ridică. Băiatul aşază cu grijă, la piciorul mesei, o sacoşă cenuşie, pe care n-o observasem. Apoi se îndreaptă, amîndoi, spre ringul de dans.

Începe un tangou spumos. Ceva argentinian. Cîndva, dansam şi eu tangou. În vremurile acelea…

Acum, constat că am devenit ursuz, închis, nesociabil. Mai ceva ca un arici! La urma urmei, poate că nu trebuia s-o pun pe fugă pe fata aceea.

Îi privesc pe cei doi. Trupurile lor înlănţuite par contopite într-o singură fiinţă, care trăieşte doar prin şi pentru acest tangou.

Dansează minunat.

Pe nebăgate de seamă, celelalte perechi s-au retras de pe ringul de dans. Unele s-au oprit pe margine şi privesc cu admiraţie perechea care nu mai ştie de nimeni şi nimic.

Melodia se termină. Se aud aplauze. Pentru orchestră sau pentru dansatori?

Cînd cei doi se întorc la masă, mă ridic:

- Aţi dansat grozav. V-am admirat, ca şi toţi ceilalţi.

Fata se îmbujorează la faţă şi pleacă, timidă, privirea. Băiatul mă priveşte cu interes şi-mi răspunde, zîmbind:

- Iubim dansul. Şi muzica. Şi, mai ales, ne iubim!

- Se vede!

Din nou tangou. Simt că nu mai am loc pe scaun. Oare mai ştiu să dansez?

Mă adresez băiatului:

- Nu-i aşa că n-o să te superi dacă o invit pe iubita ta la dans?

- Bineînţeles că nu!

- Cu plăcere! – adaugă şi fata.

Pornim amîndoi spre ringul de dans. Mi se strînge inima. De ce oare? Poate pentru că n-am mai dansat de foarte, foarte mult timp. De la povestea aia cu o fată şi cu un arici.

Nu mai dansează nimeni. Cu-atît mai bine! Vom avea mai mult loc.

O cuprind. Ce subţire e! Ce mlădioasă!

De la primii paşi, înţeleg că m-am temut degeaba. Ne potrivim de minune.

Ea dansează desăvîrşit. Ne lansăm în piruete largi. Simt privirile celor de pe margine aţintite asupra noastră, iscoditoare şi invidioase, şi sunt mîndru că dansez tangou, cu o fată frumoasă, la o oră tîrzie, în Potcoava de Aur.

Părul ei negru şi lung, răsfirat de rotirile rapide pe care le facem, odihneşte acum pe umărul meu.

Dumnezeule mare! Pe gîtul ei frumos, dezgolit o clipă, străluceşte un lănţişor fin de argint. Nu ştiu, nu vreau să ştiu, refuz să mă gîndesc CE atîrnă de lănţişor acolo, în adîncul secret dintre sînii ei ca de fecioară! Ca şi cum, ceea ce nu ştii nu există!

Privesc spre băiatul de la masă. Tresar. Îl privesc cu atenţie. Parcă nu e chiar aşa de tînăr pe cît mi-l închipuisem la început. Ba chiar, pare a fi uşor trecut de 30 de ani.. Privirea îi e, parcă, obosită, puţin crispată, puţin nervoasă. Pe frunte îi sunt săpate cute adînci, de neşters.

O privesc din nou pe cea cu care dansez. Nu, n-are 20 de ani, asta-i sigur. Dar cît de bine dansează! Dansăm şi simt că plutesc.

Melodia se sfîrşeşte. Se aud aplauze.

Ne întoarcem spre masă şi ne aşezăm. Cafeaua s-a răcit de mult.

La masa vecină, celălalt, cu paharul de coniac în mînă, ne priveşte ciudat, parcă oarecum nostalgic. Îşi aminteşte, oare, ceva?

- Aţi dansat grozav! - spune el. V-am admirat!

Nu mi se pare ciudat că ne-a admirat cineva. Simt că a fost un dans atit de special …

Deodată, fata tresare şi se ridică:

- Ariciul!

Mă ridic şi eu. La piciorul mesei, sacoşa zace, răsturnată. Din ea, iese la iveală, cu gesturi circumspecte, un arici. Cu botul lui lung, negru şi umed, adulmecă în stînga şi-n dreapta. Apoi, pîş, pîş, o porneşte, agale, spre ringul de dans.

Iulia, strîns lipită de umărul meu, strigă cu năduf:

- Unde pleci? Unde pleci IAR? Urîciosule!

Cu el vorbea, vezi bine!

Ce poveste! Un arici, în Potcoava de aur!

24.3.10

Cenaclul online se reia joi.

Citiţi acest text, pe care-l vom comenta mîine seară - joi, 25 martie, ora 22, pe blogul Luciei Verona, în prima reuniune a celei de-a doua ediţii a cenaclului online.
Absolut întîmplător, începem, la fel ca şi anul trecut, cu o piesă de teatru. Dar să ştiţi că este doar o coincidenţă :)CINE IUBEŞTE MAI MULT, EU, TU SAU INSTALATORUL?

de Valentin EleazarPersonaje:
EL
EA
AMANTUL I
AMANTUL II
INSTALATORUL


Decor. Un pat conjugal. Un dulap cu uşi transparente. La ridicarea cortinei, cei doi amorezi privesc cu încordare pe fereastră. Evident, amândoi sunt îmbrăcaţi în haine de scandal, mai bine spus, în costumul lui Adam, costum stilizat printr-o frunză de viţă de vie, simbol al desfrâului, dacă nu bahic, cel puţin carnal.


AMANTUL II: Ce faci?
AMANTUL I: Crezi că ştiu?
AMANTUL II: N-ai o ţigară?
AMANTUL I: Nu. (aprinde o ţigară) Dar tu n-ai o...?
AMANTUL II: Nu. (aprinde o ţigară)
AMANTUL I: Eşti antipatic.
AMANTUL II: Uite cine vorbeşte, antipaticul!
AMANTUL I: De cum ţi-am văzut mutra obosită, mi-am dat seama câte parale faci.
AMANTUL II: De cum te-ai instalat aici bine mersi, am ştiut că nu faci nici cât o ceapă degerată.
AMANTUL I: Degenerat eşti tu!
AMANTUL II: Nu cred că-s degenerat din moment ce tu eşti degenerat.
AMANTUL I: De ce te suport?
AMANTUL II: Mă suporţi pentru că nu se poate altfel.
AMANTUL I: Te suport pentru că nu te suporţi pe tine.
AMANTUL II: Mă suport cu mult mai mult decât te poţi suporta pe tine.
AMANTUL I: Ştii ce cred eu?
AMANTUL II: Uimeşte-mă!
AMANTUL I: Eşti un papagal.
AMANTUL II: Eu, papagal?!
AMANTUL I: Da, papagal, papagal. Nu faci decât să repeţi, repetând tot ce spun eu.
AMANTUL II: Nu cred că repet, deoarece tu repeţi ca un papagal ce eşti!
AMANTUL I: Nu mă repet.
AMANTUL II: Te repeţi.
AMANTUL I: Nu mă repet.
AMANTUL II: Te repeţi.
AMANTUL I: Papagalule!
AMANTUL II: Papagalule!
AMANTUL I: Papagalule!
AMANTUL II: Papagalule! (pauză, cei doi se privesc cu ură) De ce întârzie? Crezi că încornoratu′...
AMANTUL I: Încornoratu′ e prea prost să gândească.
AMANTUL II: Eu zic nu e prost.
AMANTUL I: E prost, atât de prost, încât nici nu ştie câte urechi are.
AMANTUL II: Două.
AMANTUL I: Două ce?
AMANTUL II: Două urechi!
AMANTUL I: Mă exasperezi!
AMANTUL II: Crezi că nu mă exasperezi?! Sunt nouă luni de când mă exasperezi!
AMANTUL I: Zece luni de când îmi ocupi abuziv dulapul.
AMANTUL II: Nu e dulapul tău.
AMANTUL I: Nu?
AMANTUL II: Da, nu e dulapul tău pentru că tu n-ai avut, n-ai şi nu vei avea nimic niciodată.
AMANTUL I: Am, cu mult mai mult decât tine!
AMANTUL II: Da?
AMANTUL I: Da!
AMANTUL II: Ce da?
AMANTUL I: Cum adică ce da?
AMANTUL II: Păi ce da?
AMANTUL I: Da, da, da.
AMANTUL II: Ei, da, da, da. Iar repeţi ce spun eu.
AMANTUL I: Nu repet ce spui tu.
AMANTUL II: Ba repeţi ce spun eu.
AMANTUL I: Nu repet ce spui tu.
AMANTUL II: Chiar acum te repeţi, papagalule!
AMANTUL I: Tu eşti papagal, papagalule!
AMANTUL II: Ba tu eşti papagal, papagalule!
AMANTUL I: Ba tu eşti papagal, papagalule! (în acest moment se aude un scrâşnet de roţi, cei doi amanţi se ascund în dulap, pauză)
AMANTUL I: (din dulap, în şoaptă) Papagalule!
AMANTUL II: Papagalule!
AMANTUL I: Tu eşti un papagal!
AMANTUL II: Tu eşti un papagal!
AMANTUL I: Mută-ţi fizicu′ dezordonat mai încolo.
AMANTUL II: Iar tu picioarele... put de cazi jos.
AMANTUL I: Picioarele mele nu miros niciodată.
AMANTUL II: Iar eu n-am fizic dezordonat, pentru că-s muşchiulos din fire.
AMANTUL I: Da, eşti atât de muşchiulos, că atunci când păşeşti, se aude o zdrăngăneală de oase de la trei kilometrii depărtare.
AMANTUL II: Firele de păr din nas o iau la fugă cînd simt mirosul picioarelor tale.
AMANTUL I: Eu am zis să te dai mai încolo.
AMANTUL II: Şi dacă nu vreau?
AMANTUL I: E dulapul meu.
AMANTUL II: Ba e dulapul meu.
AMANTUL I: Eu am fost primul.
AMANTUL II: Şi ce dacă? Celui de-al doilea i se cuvine cinstea celui dintâi.
AMANTUL I: Ştii ce?... Cred că ne-am înşelat... (amândoi ies din dulap)
AMANTUL II: Da, frica de-a nu fi prinşi e de-a dreptul mortală. Eu zic că încornoratu′ nu e aşa de prost, într-o zi o să se prindă... Îi mâncâm mâncarea? Îi fumăm ţigările? Îl facem la buzunare? Îi împrumutăm chiloţii şi prezervativele?
AMANTUL I: Nu cobi.
AMANTUL II: Nu se poate să nu-şi dea seama că nevasta îl înşeală cu noi, care locuim în dulap de luni bune.
AMANTUL I: Şi dacă se-ntâmplă, ce poate face?
AMANTUL II: O să ne împuşte!
AMANTUL I: Stai liniştit. Nu e în stare să ucidă o muscă.
AMANTUL II: Eu presimt că după masca aia blândă se ascunde un om violent.
AMANTUL I: E plin de complexe. Se simte inferior tuturor bărbaţilor.
AMANTUL II: Nu e adevărat.
AMANTUL I: Cunosc adevărul şi e de ajuns şi pentru tine. Nu te mai gândi.
AMANTUL II: Poţi să nu te gândeşti? Nimeni nu ştie ce-i poate mintea. O să ne trezim într-o dimineaţă împuşcaţi, tranşaţi, făcuţi bucăţele-bucăţele şi aruncaţi drept în Dâmboviţa. Ştiu eu cum reacţionează cei înşelaţi de consoarte.
AMANTUL I: Toţi încornoraţii merită să fie încornoraţi.
AMANTUL II: Da, nevestele se simt cu mult mai bine ştiindu-se superioare.
AMANTUL I: Cele mai frumoase coarne se cuvin soţiorilor dragi.
AMANTUL II: Toţi purtăm coarne, fie că dorim sau nu. Un bărbat fără coarne îşi pierde din prestigiu, deoarece coarnele îi dau distincţie, rafinament, putere.
AMANTUL I: Când nevasta mi-a pus coarne cu vecinul de la şase, am crezut că turbez, că înnebunesc. Am şi stat câteva săptămâni la zâmbăreţi. Iar acolo am meditat, în cămaşă de forţă, la filosofia chibriturilor, încât s-a aprins un foc lăuntric în mine, mai ceva ca focurile de artificii. I-am pus şi eu coarne vecinului de la şase cu nevăstă-sa, care e urâtă ca noaptea.
AMANTUL II: Nu cumva e... hâda aia crăcănată, fără ţâţe, fără dinţi şi slabă ca o scobitoare?
AMANTUL I: Şi tu...
AMANTUL II: Am posedat-o cu perna pe faţă, dar şi acum am coşmaruri.
AMANTUL I: Eu mă întreb: ce naiba au găsit femeile frumoase de s-au căsătorit cu nişte babalâci, papă-lapte, cu handicapaţi, urangutani în toată regula?
AMANTUL II: Nu-mi explic.
AMANTUL I: Trebuie să existe o explicaţie.
AMANTUL II: Banii?
AMANTUL I: E ceva mai presus de bani, nu-mi explic.
AMANTUL II: Ce ne pasă nouă de explicaţii atât timp cât avem un destin? Cu cât un încornorat e mai încornorat decât toţi încornoraţii, cu atât destinul nostru...
AMANTUL I: Crezi?
AMANTUL II: Desigur. Tragedia celor înşelaţi îşi trage seva din măreţia destinului nostru, de amanţi mortali, care seduc şi posedă tot ce le cade în plasă. Şi femeile nu se lasă mult rugate. Ideea de pericol, de-a nu fi prinse asupra faptului împlinit, care smulge gemete de plăcere şi orgasme peste orgasme, le incită şi mai mult imaginaţia nelimitată. (în acest moment se aude un scrâşnet de roţi, cei doi amanţi se ascund în dulap, pauză)
AMANTUL I: Ei sunt?
AMANTUL II: Nu ştiu.
AMANTUL I: Dacă ne înşelăm?
AMANTUL II: Să mai aşteptăm. De ce nu te-ai uitat pe fereastră?
AMANTUL I: Eşti nebun? Dacă ne-ar fi văzut?
AMANTUL II: Da, e adevărat. Încornoraţii suspectează orice umbră, chiar şi umbra lor. De ce întârzie atât de mult?
AMANTUL I: Abia aştepţi s-o vezi, nu-i aşa?
AMANTUL II: Parcă tu nu te sufoci departe de ea?
AMANTUL I: Este că nu poţi rezista o secundă?
AMANTUL II: Când ştiu că e cu încornoratul ăla impotent, îmi vine să vomit.
AMANTUL I: Eu n-am stare. Tremur de nervi.
AMANTUL II: Imi vine să mă urc pe pereţi!
AMANTUL I: Să sparg totul!
AMANTUL II: Să lovesc în stânga şi-n dreapta!
AMANTUL I: Să mă dau cu capul de toţi pereţii!
AMANTUL II: Urlu!
AMANTUL I: Latru! Îmi vine să muşc!
AMANTUL II: Nu pe mine!
AMANTUL I: Dar pe cine altcineva?
AMANTUL II: Muşcă-te singur.
AMANTUL I: Te urăsc!
AMANTUL II: Şi eu te urăsc! Te urăsc de moarte! O să te strâng de gât în somn.
AMANTUL I: O să-ţi pun sticlă pisată în ciorbă.
AMANTUL II: O să-ţi bat un cui în cap.
AMANTUL I: O să-ţi tai jucăria şi o voi arunca la câini.
AMANTUL II: Ba eu o să-ţi tai eu jucăria şi o voi arunca la câini.
AMANTUL I: Recunoşti că sunt mai dotat ca tine?
AMANTUL II: Eu-s mai dotat, am facultatea şi vorbesc limba malgaşă.
AMANTUL I: Tu? Care nu ştii cum te cheamă cu buletinu′ în mână?
AMANTUL II: Tu? Care ai două clase, una mai multă ca trenu′?
AMANTUL I: Ţi-e ciudă că mă iubeşte mai mult decât tine.
AMANTUL II: Să te iubească, ea?!
AMANTUL I: Da, mă iubeşte la nebunie. E moartă după mine.
AMANTUL II: Ba după mine e moartă.
AMANTUL I: După tine?! Nu ştiu eu cum te sictireşte cînd vine vorba să vă iubiţi? O face din milă.
AMANTUL II: Din milă?! Cu mine? Poate cu tine o face din milă. Cunosc eu, mi-a făcut şi confidenţe într-o noapte de dragoste demenţială, că s-a plictisit de faţa ta şi-ar dori să faci paşi din viaţa ei sentimentală.
AMANTUL I: Ba mie mi-a spus într-o noapte de dragoste nebună, când a avut nu mai puţin de un orgasm, că te urăşte cum numai o femeie poate urî şi-ar vrea să dispari din dulapul meu pe care l-ai ocupat abuziv, împotriva dorinţei mele.
AMANTUL II: Minciuni! Astea-s minciuni!
AMANTUL I: Da? Dacă-s minciuni, cui să-i crească atunci nasul?
AMANTUL II: Păi cui să-i crească nasul?
AMANTUL I: Păi cui să-i crească nasul?
AMANTUL II: Păi cui să-i crească nasul?
AMANTUL I: Păi cui să-i crească nasul?
AMANTUL II: Ţie!
AMANTUL I: Ba ţie!
AMANTUL II: Ţie!
AMANTUL I: Ba ţie!
AMANTUL II: Ţie! (cei doi s-au luat la păruială, totul durează ceva timp, apoi se ascund în dulap, intră el şi ea)
EA: O seară ratată! Ratată din toate punctele de vedere. Şi ce piesă execrabilă, plictisitoare, lipsită de bun gust!
EL: Nu ţi-a plăcut seara de teatru?
EA: Nu. Oare ce piesă cretină s-ar numi Cine iubeşte mai mult eu, tu sau instalatoru′ ?
EL: E un nume foarte inspirat.
EA: Inspirat pe dracu! Şi de ce mă priveşti aşa? Iar începi?
EL: Şi de ce să nu?
EA: Pentru că m-ai înnebunit cu tâmpeniile tale!
EL: Recunoşte.
EA: Ce să recunosc?
EL: Ce-i de recunoscut.
EA: Ce?
EL: Ştii bine. Ai pe cineva.
EA: Da, am, şi ce-i cu asta?
EL: Cine e?
EA: De ce vrei să ştii?
EL: Cine e?
EA: Nu-ţi spun.
EL: Nu?
EA: Nu.
EL: Bine. Eu nu mai suport. Dacă nu-mi spui, mă sinucid.
EA: Sinucide-te.
EL: Nu mă crezi?
EA: Nu?
EL: Nu mă crezi, nu?
EA: S-o văd şi pe asta.
EL: Bine. Chiar acum... ai să vezi... Unde e? Unde naiba e cravata?! (caută febril, din dulap i se întinde o minunată cravată de mătase, el se înclină şi spune un sincer mulţumesc frumos) Ai să vezi de ce-s în stare. (leagă cravata de candelabru)
EL: O să mă sinucid. Îmi leg cravata de gât şi...
EA: Şi ce aştepţi acum?
EL: Să-mi spui cu cine mă înşeli.
EA: Nu ţi-am spus că nu-ţi spun?
EL: Mă sinucid.
EA: N-ai decât.
AMANTUL II: (din dulap) Pun pariu că nu se spânzură.
EL: (soţiei) Nu mă crezi că mă sinucid?
AMANTUL I: (amantului II) Pariu?
EA: Sinucide-te, dar mai repede.
AMANTUL II: Pariu.
EL: Mai repede?
AMANTUL I: Pe ce?
EA: Da, n-am toată ziua la dispoziţie.
AMANTUL II: Zuzulica.
EL: Nu mă crezi?
AMANTUL I: Zuzulica?
EA: Săpunul. (îi aduce un săpun)
AMANTUL II: Dacă se spânzură, ai câştigat. Scapi de încornorat şi de mine.
EL: Ce să fac cu el?
AMANTUL I: Şi dacă nu?
EA: Săpuneşte frânghia.
AMANTUL II: Dispari pentru totdeauna.
EL: De ce?
AMANTUL I: Cine taie pariul?
EA: Ca să ai o moarte mai uşoară.
AMANTUL II: Cum cine? Incornoratul.
EL: Eu vreau să mor greu, în cele mai mari dureri, ca să vezi că te-am iubit ca un nebun.
AMANTUL I: Ai înnebunit?
EA: Puţin îmi pasă. Aştept.
AMANTUL II: Mă faci nebun?
EL: Ce?
AMANTUL I: Nu.
EA: Te sinucizi azi sau nu?
AMANTUL II: Dar ai gândit-o, şi încă cu voce tare.
EL: Da, da, mă sinucid (îşi face curaj) să mor eu dacă nu mă sinucid... şi zici că fără săpun... doare?
AMANTUL I: Da, am gândit-o cu voce tare. Şi ce-i cu asta?
EA: Da. Toţi spânzuraţii, care se respectă ca spânzuraţi, îşi săpunesc frânghia.
AMANTUL II: Nu-s nebun. Dovada, încă trăieşti.
EL: Bine (săpuneşte frânghia) Miroase a levanţică. O să am parte de o moarte parfumată...
AMANTUL I: Bine. Nu eşti nebun, da deloc, deloc nu eşti nebun. Mulţumit? (aparte) Sonat la bibilică.
EA: Îţi iau scaunul?
AMANTUL II: De ce nu încearcă să se arunce în urma trenului?
EL: Şi de ce să-mi iei scaunul?
AMANTUL I: E disperat. Ştie că Zuzulica şi-o trage cu noi.
EA: Poate n-ai curaj să te arunci în gol.
AMANTUL II: E prost. Nu ştie nimic. Ai văzut, e atât de prost, că ne-a mulţumit frumos. (cei doi râd în surdină)
EL: Am curaj. Am curaj să mă arunc şi singur. Da, da, da, am foarte mult curaj... sunt cel mai curajos (începe să plângă)
EA: Şi-acum de ce te smiorcăi?
EL: (brav) Da, nu trebuie să plâng... (apoi învins) dar nu mă pot abţine. De ce te comporţi aşa cu mine? Ce rău ţi-am făcut eu?
EA: Tocmai aici e problema, că nu mi-ai făcut nici un rău.
EL: Credeam că ţii la mine, că sunt totul pentru tine, că mă adori...
EA: Ai crezut prost. Hai, n-am toată ziua la dispoziţie. Dacă ţi-e frică să mori spânzurat ca toţi spânzuraţii, am nişte sodă.
EL: Sodă?
EA: Caustică. Medicament nu altceva! Te albeşti una, două!
AMANTUL I: Sodă?! Cum să te sinucizi cu sodă caustică?
EL: Vreau, dă-mi să beau, să termin odată!
AMANTUL II: Puţină cianură...
EA: Sticla e dincolo, dulăpiorul de sus.
AMANTUL I: Măcar să moară împăcat...
EL: (din culise) Am găsit! (intră) Iată sticla de sodă caustică. (mică pauză)
AMANTUL II: Un încornorat, care se respectă ca încornorat, nu trebuie să moară împăcat cu nimeni.
EA: Şi ce te uiţi aşa, nu ştiu cum?
AMANTUL I: Nici măcar cu noi, care îi fericim nevasta?
EL: Aştept să-mi spui cu cine mă înşeli.
AMANTUL II: Nu. Orice amant trebuie să fie categoric când vine vorba de încornoraţi.
EA: Tu eşti prost? Nu ţi-am spus că nu-ţi spun?
AMANTUL I: De ce?
EL: Nu-mi spui?
AMANTUL II: Pentru că instinctul e mai puternic decât raţiunea.
EA: Nu. Hai, ce tot o fâlfâi. Te înţeleg în cazul frânghiei că aveai rău de înălţime şi nu suportai să te legeni... Hai, fii caustic! Fii caustic ! Bea şi gata, te-ai curăţat de tot.
EL: Nu ustură?
EA: Nu ustură deloc, da deloc, doar faci aşa... spume la gură.
EL: Spume? Fac spume? Cum adică fac spume?
AMANTUL I: Şi dacă raţiunea e mai puternică decât instinctul?
AMANTUL II: Dacă raţiunea triumfă, putem să ne sinucidem de acum, împreună cu încornoratul.
EA: Hai, bea.
EL: Beau.
AMANTUL II: Joacă teatru. N-o să se sinucidă.
EA: Da, bea mai repede.
AMANTUL I: Dar noi jucăm teatru?
EL: Beau.
AMANTUL II: Da, jucăm cel mai frumos teatru posibil, din moment ce Zuzulica şi-o trage cu noi.
AMANTUL I: De ce să fim raţionali când putem fi instinctuali?
AMANTUL II: Vânători de vânători. (cei doi râd în surdină)
EA: Eu nu te reţin.
EL: (bea, dar o stropeşte pe ea) E sirop de tuse.
EA: Sirop de tuse? Cum adică sirop de?... (bea pentru a se convinge) Nu eşti bun de nimic. Ai încurcat sticlele. E sirop de tuse pntru tusea ta măgărească, măgarule. Unde te duci?
EL: După sodă.
EA: Stai. Ia lacul meu de unghii.
EL: Crezi că?...
EA: Cu acetonă. Te efeminezi de tot.
EL: Nu vreau să mă efeminez cu tâmpeniile tale. Îmi tai venele dacă nu-mi spui cu cine mă înşeli.
EA: N-ai sânge în...
EL: Am sânge în...
EA: Ba n-ai sânge în...
EL: Am sânge în... Bine. Îmi bag degetele în priză.
EA: Dacă vrei să dansezi rock-roll, n-ai decât.
EL: Atunci mă arunc pe fereastră.
EA: Aruncă-te. Ai uitat că stăm la parter?
EL: Fi-ar mama lui de parter! Să nu te apuce disperarea?! Când vrei să te sinucizi şi tu ca omul, să termini cu viaţa... Şi tu de ce zâmbeşti? Ţi-ar place să mă vezi mort, nu-i aşa?
EA: N-am eu norocul ăsta!
EL: Dar ţi-ar plăcea, recunoaşte.
EA: Şi încă cum! Aş dansa de fericire pe cadavrul tău.
EL: Ei, uite, n-am să-ţi dau satisfacţie. Nu mă mai sinucid.
EA: Nu te mai sinucizi?
EL: Nu.
EA: Ştiam eu că n-ai sânge în...
EL: Am sânge în... Cu cine mă-nşeli?
EA: Nu vrei cam multe?
EL: Spune ca să nu te iau la palme.
EA: La palme? Tu pe mine, la palme?
EL: De ce râzi?
EA: Sau trebuie să-ţi reamintesc cine a încasat-o săptămâna trecută.
EL: Nu aminti. Eram beat.
EA: Pentru c-ai băut ca un porc fără permisiunea mea.
EL: Am băut... deoarece mă înşeli.
EA: Eşti un prostuţ. Eu ţin la tine, iubire mică.
EL: Da?
EA: Da, mult, mult de tot, iubire mică. Stai. Vreau să te răsfăţ. (aduce un borcan şi o linguriţă)
EL: Ce-i asta?
EA: Dulceaţă.
EL: Dulceaţă?
EA: Da, dulceaţă.
EL: (ea îl serveşte cu linguriţa) E bună. Să te lingi pe buze. Dulceaţă de ce?
EA: Dulceaţă preparată de mine cu atâta dragoste, de nu mai găseşti aşa ceva în toată lumea dulceţurilor. E dulceaţă de coarne.
EL: De ce?
EA: De coarne, dragul meu.
EL: Dulceaţă de coarne?! Cum de coarne? Şi de ce de coarne?
EA: Nu mi-ai spus tu până acum, în fiecare zi, la orice oră, secundă de secundă, că-s o dulceaţă?... Acum, fii drăguţ, şi îndulceşte-te cu dulceaţa mea de coarne.
EL: Nu mă duce cu zăhărelul!
EA: Dar cine te duce cu zăharelul, puişor?
EL: Tu.
EA: Eu, puiuţ mic ce eşti?
EL: Da, şi nu te mai preface.
EA: Dar nu mă prefac.
EL: Ba da, te prefaci cum te-ai prefăcut şi ieri.
EA: De câte ori vrei să-ţi repet că nu mă prefac?!
EL: Să fim serioşi.
EA: Suntem serioşi.
EL: Atunci recunoaşte...
EA: Că te înşel?
EL: Da!!!
EA: Ce-ai vrea să fac? Să spun nu?
EL: Da.
EA: Ei bine, nu.
EL: Ce nu?
EA: Nu te înşel.
EL: Să mori tu?
EA: Să mori tu!
EL: Adică tot eu să mor?
EA: Doar ne-ai dori să mor eu. Sunt tânără. Am toată viaţa înainte.
EL: Ai toată viaţa înainte ca să mă-nşeli până mor?!
EA: N-am eu norocul ăsta. Mor înaintea ta.
EL: Ba am să mor eu, că-mi mănânci zilele.
EA: Eu îţi mănânc zilele?!
EL: Da, îmi mănânci zilele.
EA: Nu cred. Ţin cură de slăbire.
EL: Se şi vede. Eşti cât o balenă... De ce mă rozi pe dinăuntru ca un vierme?
EA: Pentru că eşti un vierme! De când ne-am căsătorit umbli cu tot felul de paraşute.
EL: Nu e adevărat!
EA: Cum să fie mincinosul?
EL: Păi, cum să fie mincinosul?
EA: Păi, cum să fie mincinosul?
EL: Păi, cum să fie mincinosul?
EA: Păi, cum să fie mincinosul? Să rămână fără mâini? Fără picioare, fără limbă, fără ochi? Fără podoabe?
EL: Nu, asta nu!
EA: De ce?
EL: Pentru că nu voi fi singurul care va suferi...
EA: Mă descurc şi singură.
EL: Ei, nu mai spune!
EA: Ca şi până acum.
EL: Deci recunoşti că atunci când sunt plecat în deplasări, tu...
EA: Ce?
EL: Te cam plictiseşti şi...
EA: Şi? Şi ce?
EL: Te cam joci cu...
EA: Cu ce?
EL: Ştii tu cu ce...
EA: Ce-ai vrea să fac...
EL: Să faci ceva util!
EA: Util? Ce poate fi util?
EL: Să dai cu aspiratorul?
EA: E stricat.
EL: Să speli cratiţile şi farfuriile murdare?
EA: N-avem apă. Au tăiat-o.
EL: Să mături?
EA: Şi mătură, şi aspirator, imposibil!
EL: Să-mi speli chiloţii?
EA: Nu pot. Mi se ia oja.
EL: Sau cămăşile?
EA: Merg şi nespălate.
EL: Să văruieşti apartamentul?
EA: Cocina asta?
EL: Să educi copii?
EA: Care copii?
EL: Ai noştri?
EA: Poate ai tăi, că eu nu recunosc nici unul.
EL: Atunci măcar, măcar să croşetezi şi tu un pulovăr!
EA: Un ochi pe faţă, un ochi pe dos. Un ochi pe faţă, un ochi pe dos. Altceva?
EL: Să te duci dracului!
EA: Mă duc şi dracului. Altceva?
EL: (îşi trece mâinele peste faţă, disperat) De ce m-am căsătorit cu tine? De ce, de ce, de ce?
EA: Pentru că mă iubeai la nebunie. Pentru că nu puteai respira fără mine. Pentru că eu însemnam totul pentru inima ta. Pentru că eram idealul tău. Pentru că-mi ofereai ciocolată şi flori furate din cimitir. Pentru că alergam pe bulevard în nopţile cu lună plină. Pentru că făceam dragoste în parc tocmai datorită faptului că era mai palpitant să ne prindă cineva şi să ne ducă la poliţie. Pentru că, demult, ai mărturisit iubire veşnică unei fetiţe fără sâni, cu ochelari, cu părul făcut codiţe, codiţe, cu picioare strâmbe, şi c-o proteză cât Casa Poporului. Îţi mai aminteşti toate astea, porcule?!
EL: Nu, nu, nu vreau să-mi amintesc. Ce doresc e: cui faci tu ochi dulci?
EA: Ochi dulci?
EL: Da, ochi dulci, dulci.
EA: Eu fac...
EL: Da, faci...
EA: Eu fac ochi...
EL: Da, tu faci ochi...
EA: Eu fac ochi dulci...
EL: Da, tu faci ochi dulci...
EA: Promiţi că nu râzi?
EA: Promit solemn.
EL: Eu fac ochi dulci... ţie, iubire, scumpule...
EL: Fără chestii siropoase, că-mi fac greaţă.
EA: Îţi fac greaţă, da? Eu îţi fac greaţă, tu care ai aşa o faţă palidă, de lămâie? Spune, hai, spune de câte ori ai venit aghezmuit acasă, de nu ştiai cum te cheamă cu buletinul în mână?
EL: Eu?
EA: De câte ori m-ai alintat cu furtunul maşinii de spălat? De câte ori ai făcut scandal monstru, de-ai spart tot din casă?
EL: Niciodată.
EA: Până şi televizorul, la care urmăream telenovelele mele, l-ai aruncat pe geam, de la etajul zece, făcând praf maşina administratorului.
EL: Cine? Nenorocitul ăla care-a fugit cu banii de întreţinere?
EA: Şi... şi la băile termale când îmi reproşai mereu că flirtezi cu grasul ăla în tricou verde...
EL: Care gras? Ce băi termale?
EA: Ştii bine despre ce vorbesc!
EL: Uite că nu ştiu despre ce vorbeşti. Despre ce vorbeşti?
EA: Eşti un idiot!
EL: Da, un idiot.
EA: Un porc misogin.
EL: Da, un porc foarte misogin.
EA: Du-te dracului! Hai, vreau să dorm.
EL: Aha, eşti foarte obosită, n-am ce zice...
EA: Gata, am încheiat discuţia! (pauză, ea adoarme instantaneu şi începe să sforăie, el se zbate ca peştele pe uscat)
EL: Auzi?... N-aude. Auzi?... E surdă. Auzi?... Are dopuri de vată-n urechi. Auzi?!?
EA: Ce e? Ce s-a întâmplat?
EL: Sforăi.
EA: Poftim?
EL: Sforăi!
EA: Sforăi?
EL: Da, sforăi, şi nu pot adormi.
EA: Şi de asta m-ai trezit? Puteai să faci abstracţie de sforăitul meu.
EL: Nu mă lua pe mine cu abstracţiuni, căci nu-mi arde de aşa ceva.
EA: Da, de ce-ţi arde ţie? Nu cumva de puţină...
EL: Puţină ce?
EA: Ştiu tu ce.
EL: Uite că nu ştiu ce!
EA: Te satisface mai bine aia, cu care eşti combinat acum?
EL: Doar ţi-am spus că n-am pe nimeni.
EA: Vrei să cred că nu mă înşeli?
EL: Da.
EA: Du-te şi te culcă!
EL: Eu m-aş culca, dar vei începe cu sforăitul, şi mă tem c-o să mă uit pe pereţi.
EA: Şi crezi că mie nu mi se întâmplă acelaşi lucru când adormi înaintea mea?
EL: Eu nu sforăi.
EA: Da, tu nu sforăi deloc, da deloc. Numai nu trece o locomotivă cu aburi prin apartament.
EL: Ce locomotivă?
EA: Cu aburi! (imită sforăitul)
EL: Fabulezi. Eu nu sforăi aşa.
EA: Dar cum?

-----------
Curriculum vitae


Valentin Eleazar
Student, Facultatea de litere, Iaşi, literatură comparată-spaniolă, anul III,
Membru al cenaclului literar Mihai Eminescu, Secretar de redactie al revistei Junimea Studenteasca
Marele premiu la concursul naţional Mihail Sorbu, Botosani, 2006, piesa Omul e un animaaaaaaaaaaaaaal,
Marele premiu la festivalul naţional de teatru Contemporanis, 2007
Piesa Cum spui tu, Johny! jucată pe scena teatrului Luceafarul Iasi, în cadrul proiectului Dramatis, tineri dramaturgi ieşeni
Publică în diverse reviste de cultură , Timpul, Convorbiri Literare, Cronica, Feed-Back, Dacia literară

19.3.10

Vacanţa s-a încheiat! Se reia Festivalul Premiile Lili

Anul trecut i-am zis "un festival la vremuri de criză". La fel va fi şi în acest an, pentru că nu se vede nici un semn că respectiva criză s-ar îndepărta de noi, dimpotrivă. Dar noi rămînem optimişti. Avem şi întăriri - Horia Gârbea, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti şi poeta Ioana Diaconescu şi-au anunţat disponibilitatea de a se implica în organizarea şi desfăşurarea festivalului.
Iată două anunţuri importante:
  1. Anul acesta, festivalul va avea patru (4) secţiuni: poezie, proză, teatru şi critică/memorialistică/eseu.
  2. Cei care doresc să participe sunt rugaţi să trimită texte nu mai lungi de 10 pagini, neapărat cu semne diacritice, plus un scurt CV la adresa premiile.lili@gmail.com. Cei care au bloguri ne pot trimite linkurile, cu condiţia ca blogurile să fie citibile ( adică să nu fie pe fond negru şi să aibă diacritice). Poate participa oricine, debutant sau nu, cu excepţia membrilor Uniunii Scriitorilor.
Ca şi anul trecut, textele vor fi publicate pe blogul Premiile Lili, în vederea discuţiilor din cenaclul online, care va avea loc pe blogul Luciei Verona.
Sperăm ca în scurt timp să începem prima fază a festivalului - cenaclul online. Faza a doua - lecturile publice de la Ogrezeni - va începe la sfîrşitul lunii mai.

Un anunţ pentru participanţii de anul trecut

Pregătim şi sperăm să publicăm foarte curînd antologia cu cele mai bune texte de la prima ediţie. Autorii selectaţi vor fi anunţaţi prin e-mail.